ใบสลิปเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนคืออะไร ใช้เป็นเอกสารข้อมูลสำคัญด้านใด

หากพูดถึงเอกสารที่พนักงานประจำใช้ในการทำงานนั้นคือ สลิปเงินเดือน เอกสารที่แสดงรายได้ที่ทางบริษัทเป็นผู้ออกให้ โดยในสลิปเงินเดือนหนึ่งแผ่นนั้นแบ่งแยกข้อมูลมากมายในการรายงานว่าพนักงานคนนั้นมีรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอะไรบ้าง มาดูกันว่าจะมีหัวข้ออะไรบ้าง และมีความสำคัญอย่างไร ติดตามอ่านได้ในบทความนี้เลย

สลิปเงินเดือนคืออะไร ทำไมพนักงานประจำต้องมีสลิปเงินเดือน

ใบสลิปเงินเดือนคือ เอกสารที่ทางบริษัทออกให้ เพื่อแสดงรายได้ที่พนักงานคนนั้นได้รับในแต่ละเดือน โดยจะแบ่งเป็นรายรับไม่ว่าจะเป็นค่าคอม โบนัสจากการทำการ หรือรายจ่ายไม่ว่าจะเนกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าประกันสังคม และค่าหัก ณ ที่จ่าย

สลิปเงินเดือนมีกี่แบบ แต่ละแบบต่างการกันอย่างไร

สลิปเงินเดือน มี 2 แบบ เช่น แบบที่ใช้กระดาษคาร์บอน และแบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบบออนไลน์ในปัจจุบันค่อนข้างได้รับการนิยม เพราะสามารถเข้าระบบดูสลิปเงินเดือนออนไลน์ย้อนหลังได้ง่ายมากกว่าคาร์บอนที่ปริ้นส์ออกมา เสี่ยงต่อการสูญหาย

ตัวอย่างสลิปเงินเดือนประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตัวอย่างในสลิปเงินเดือนจะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญหลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อเอกสารที่ระบุหัวข้อว่าเป็นสลิปเงินเดือน ชื่อบริษัท ข้อมูลพนักงาน รอบของการชำระเงิน วันเดือนปีที่ทำรายการจ่ายเงิน ที่มาของแหล่งรายได้พนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องหัก เช่นเงินกองทุน ภาษีเงินได้ รวมถึงข้อมูลสรุปข้อมูลรายได้สุทธิหรือข้อมูลทั้งหมด

ต้องการขอสลิปเงินเดือน สลิปเงินเดือนขอที่ไหน

แน่นอนว่าสลิปเงินเดือนนั้น นายจ้างจะเป็นผู้ออกให้เพื่อยืนยันว่าพนักงานคนนั้นเป็นพนักงานของบริษัท  และได้รับเงินเดือนจากทางบริษัท โดยมีสลิปเงินเดือนพนักงานเป็นหลักฐาน บางบริษัทนายจ้างจะส่งสลิปเงินเดือนให้พนักงานในทุก ๆ เดือนที่เงินออก เพื่อจะได้รู้ว่าหักค่าประกันอะไรไปบ้าง ปัจจุบันนายจ้างนิยมให้ใบสลิปเงินเดือนออนไลน์ ซึ่งมีข้อดีคือสามารถค้นหาย้อนหลังได้ และป้องกันการสูญหาย หากพนักงานต้องการขอสลิปเงินเดือนสามารถเข้าระบบและปริ้นส์ออกมาใช้ได้ตามต้องการ

สลิปเงินเดือนพนักงานราชการแตกต่างจากสลิปเงินเดือนพนักงานเอกสารอย่างไร

การขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ของพนักงานนั้นจะเป็นรูปแบบของที่องค์กรนั้น ๆว่าจะได้ใช้ในรูปแบบใด ต่างจากการสลิปเงินเดือนพนักงานราชการซึ่งจะมีให้ใช้ในเว็บไซต์หน่วยงานนั้น ๆ เลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกรมชลประทาน หรือกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นต้น

จะเห็นได้ว่าแม้แต่สลิปเงินเดือนก็เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี โดยการออกรูปแบบช่องทางการดูข้อมูลทางการเงินในแต่ละเดือนของพนักงานประจำนั้นปัจจุบัน 2023 จะมาในรูปแบบออนไลน์ เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบที่ลดความวุ่นวาย และลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการใช้กระดาษคาร์บอนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการที่องค์กรมีโปรแกรมทำสลิปเงินเดือนออนไลน์ ก็สามารถเพิ่มความสะดวกสบายทั้งพนักงานและนายจ้างมากยิ่งขึ้น