เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ

  สมัครเลย


  สนใจเงินกู้ส่วนบุคคลผ่านสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อเงินด่วน รวมถึงเงินกู้นอกระบบที่ให้กู้เงินไม่เช็คบูโรวันนี้


  สินเชื่อส่วนบุคคล

  ในปัจจุบันพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ผู้คนหลากหลายคนเริ่มมองหาแหล่งเงินสำหรับการาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่มากขึ้นนอกเหนือจากรายได้ประจำจากการทำงาน มนุษย์เงินเดือนเป็นต้น โดยภายในบทความนี้จะกล่าวถึงตัวเลือกแหล่งเงินที่น่าสนใจสำหรับมนุษย์เงินเดือน ผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบบอาชีพอิสระให้มีเงินสดมาหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น ตัวเลือกที่กล่าวมาข้างต้น คือ สินเชื่อนั่นเอง โดยภายในบทความนี้จะกล่าวเจาะลึกถึงสินเชื่อบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคล

  หากพูดถึงการสมัครสินเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล หรือบางท่าอาจคุ้นชินกับคำว่าสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000 หรือสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ หรือสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ํา 2566 หรือสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้ ในปัจจุบันปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ไม่ยากอย่างที่ผู้อ่านหลายท่านคิดไว้ โดยภายในบทความสินเชื่อบุคคลนี้จะกล่าวถึงสินเชื่อบุคคลคืออะไร What is Personal Loan? ขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง การขอสินเชื่อต้องเตรียมพร้อม ทำอย่างไรบ้าง ตลอดจนการยกตัวอย่างเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี รวมถึงข้อดีข้อเสียของ Personal Loan ทั้งนี้ก่อนที่จะพาผู้อ่านทุกท่านไปทำความรู้จักกับสินเชื่อบุคคลไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล การขอสินเชื่อบุคคล  ตลอดจนตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) จะขอพาคุณผู้อ่านทุกท่านมาทำความเข้าใจ ทำความรู้จักกับความหมายของคำสำคัญของคำว่าสินเชื่อบุคคลอย่างคำว่าว่าสินเชื่อ และดอกเบี้ยสินเชื่อเสียก่อน

  สินเชื่อ คืออะไร?

  “สินเชื่อ” หรือในภาษาอังกฤษ คือ Credit หมายถึง ความไว้วางใจระหว่างบุคคล รวมถึงนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งที่มีต่อบุคคล รวมถึงนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง โดยความเชื่อใจ ความไว้วางใจนี้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติตามที่ผู้ปล่อยสินเชื่อกำหนดไว้ทั้งวงเงิน รายได้ เงินเดือน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ จึงสามารถก่อให้เกิดการกู้ยืมเงิน หรือแม้กระทั่งซื้อสินค้าเป็นเงินสินเชื่อระหว่างบุคคล และ/หรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งที่มีต่อบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเอง โดยการสมัครขอสินเชื่อในแต่ละครั้งนั้นต้องระบุในสัญญาสินเชื่อ ทั้งสัญญาสินเชื่อบุคคล สัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ สัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ํา 2566 สัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้ว่าจะชำระหนี้จากการกู้สินเชื่อนี้ภายในเมื่อใด และเป็นจำนวนเท่าใด 

  สินเชื่อบุคคลคืออะไร? What is Personal Loan?

  เมื่อข้างต้นได้กล่าวถึงความหมาย รายละเอียดของสินเชื่อไปแล้ว ต่อมาจะกล่าวถึงพระเอกของบทความนี้อย่างสินเชื่อบุคคล หรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Personal Loan กันบ้างว่าเป็นการขอสินเชื่อรูปแบบหนึ่งของการกู้เงินกู้ส่วนบุคคลรูปแบบอเนกประสงค์ เรียกกันว่า การกู้เงินกู้ส่วนบุคคลแบบก้อน ที่ไม่ต้องนำหลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกันในการขอการกู้เงินกู้ส่วนบุคคลนี้ ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินรับหน้าที่เป็นผู้ออกเงินกู้ส่วนบุคคล และคิดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลระหว่างที่ทำการผ่อนชำระคืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสินเชื่อบุคคล ของแต่ละธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน บางธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินอาจใช้ทรัพย์สินมาค้ำประกันก็เป็นได้ เมื่อผู้ยื่นขอสินชื่อส่วนบุคคลได้รับการอนุมัติแล้ว ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินก็จะโอนเงินตามจำนวนที่ได้รับการอนุมัติเข้าสู่บัญชีธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินที่ระบุไว้ในสินเชื่อบุคคลดังกล่าว ส่งผลให้หนึ่งในข้อดีข้อเสียของการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ซึ่งหนึ่งในข้อดีของการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล คือ ผู้ขอสินเชื่อบุคคลสามารถนำเงินกู้ส่วนบุคคลที่ได้นำไปใช้ได้ตามต้องการ ภายใต้ระยะเวลาการผ่อนชำระคืนสินเชื่อบุคคลยาวนาน สูงสุดถึงห้าปี ส่งผลให้จำนวนเงินกู้ที่ขอสินเชื่อบุคคลซึ่งต้องชำระคืนในแต่ละเดือนนั้นค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ผู้ขอสินเชื่อบุคคลสามารถชำระต่อเดือนได้มากกว่ายอดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในยอดรอบชำระดังกล่าว จึงเป็นเหตุลผลทำให้ระยะเวลาในการผ่อนเงินกู้ขอสินเชื่อบุคคล และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลที่ถูกเรียกในใบเรียกเก็บเงินครั้งต่อไปเก็บน้อยลงตามไปด้วย เนื่องด้วยโดยทั่วปแล้วสินเชื่อบุคคลจะมีรูปแบบการเรียกเก็บดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลในลักษณะลดต้นลดดอก กล่าวคือ ยิ่งเงินต้นของผู้ขอสินเชื่อบุคคลน้อยลงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลก็ยิ่งน้อยลงตามไป

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลแบบลดต้นลดดอก

  เมื่อทราบถึงความหมายของคำสำคัญของสินเชื่อบุคคลอย่างคำว่าสินเชื่อแล้ว และสินเชื่อบุคคลคืออะไรแล้วนั้น What is Personal Loan? คืออะไรแล้วนั้น ต่อมาจะกล่าวถึงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลกันบ้าง โดยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลในรูปแบบลดต้นลดดอก หรือ Effective Rate กล่าวคือ การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ที่ลดลงตามจำนวนเงินต้นของสินเชื่อบุคคลที่คงเหลือในแต่ละรอบชำระเงินของวงเงินเมื่อขอสินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ หากชำระเงินต้นคืนไปมากเท่าไหร่ ส่งผลให้เงินต้นคงเหลือที่ต้องนำมาคำนวนดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลก็จะยิ่งต่ำลงมากเท่านั้น ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ลดลงตามเช่นกัน ดังนั้นแล้วดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์นี้จะถูกคิดคำนวณเป็นรายวันจากเงินต้นที่คงเหลือในแต่ละเดือนนั่นเอง ซึ่งดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ประเภทนี้คุณผู้อ่านสามารถพบเห็นได้บ่อยๆ กับการคิดอัตราดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดนั่นเอง

  คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล และเอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)

  เมื่อคุณผู้อ่านอ่านมาจนถึงย่อหน้านี้แล้วจะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปทราบถึงคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล และเอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)เสียก่อน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่จะทราบขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลในลำดับถัดไป โดยคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล และเอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. อายุของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลที่ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินกำหนดอยู่ระหว่างยี่สิบปีจนถึงหกสิบปี
  2. รายได้ของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลที่แต่ละธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินกำหนดต่างกัน โดยทั่วไปธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินจะมีการเรียกดู Bank Statement ของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล
  3. สัญชาติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นชาวต่างชาติต้องมีเอกสารรับรองใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย หรือ Work Permit นั่นเอง
  4. อาชีพของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับเจ้าของกิจการ นั้นต้องมีรายได้ขั้นต่ำตามที่ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้ถึงจะผ่านคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

  ขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล

  ลำดับถัดมาจะกล่าวถึงขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินที่ประกอบด้วยหน้าสาขา และสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ซึ่ง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. การยื่นคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล การยื่นคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ การยื่นคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000 การยื่นคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้ การยื่นคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ํา 2566
  2. การนำเสนอคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล การนำเสนอคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ การนำเสนอคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000 การนำเสนอคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้ การนำเสนอคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ํา 2566 ควบคู่ไปกับเอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อรอการพิจารณาอนุมัติคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล คำขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ คำขอสินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000 คำขอสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้ คำขอสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ํา 2566 นั่นเอง
  3. การบันทึกข้อมูลสำหรับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000 การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้ การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ํา 2566 จากการสัมภาษณ์ และจากเอกสารของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล 
  4. การแจ้งผลหลังจากการพิจารณาอนุมัติคำขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ คำขอสินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000 คำขอสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้ คำขอสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ํา 2566
  5. การทำสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล สัญญากู้เงิน สัญญาจดจำนอง 

  ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จากธนาคารประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)

  หากเจาะลึกถึงการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์มีขั้นตอนการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จากธนาคารประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ดังนี้

  1. ขั้นตอนแรกเริ่มต้นที่การเข้าแอพพลิเคชั่นของธนาคาร และ/หรือแอพของสถาบันการเงินบนช่องทางออนไลน์ที่เปิดให้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ ทำได้โดยการกดเข้าไปที่เมนูสินเชื่อ จากนั้นเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ที่ต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล โดยเบื้องต้นระบบสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จะประเมินวงเงินของสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์สูงสุดที่คาดว่าจะสามารถให้สินเชื่อบุคคลของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์
  2. ขั้นตอนต่อมา ได้แก่ การเลือกเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ได้แก่ จำนวนเงินสำหรับขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ วิธีชำระสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ และการเลือกบัญชีซึ่งคุณผู้อ่านต้องการให้ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินโอนเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์เข้าบัญชี
  3. ขั้นตอนสุดท้าย คือ การตรวจสอบข้อมูล และเงื่อนไขของการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ โดยเมื่อระบบออนไลน์ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ก็จะได้รับข้อความยืนยันการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ผ่านการใส่รหัส หรือผ่านการสแกนใบหน้าของผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ จากนั้นรอผลการอนุมัติจากธนาคารและ/หรือสถาบันการเงิน 

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) : สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรี iFin

   

  เมื่ออ่านมาจนถึงย่อหน้านี้แล้ว คุณผู้อ่านหลายท่านคงได้ทำความรู้จักกับสินเชื่อบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ตลอดจนดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลกันไปแล้ว ต่อมาภายในบทความสินเชื่อส่วนบุคคลนี้จะยกตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)  โดยตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ตัวอย่างแรก ได้แก่ สินเชื่อจากธนาคารกรุงศรี นามว่าสินเชื่อ Krungsri iFin ซึ่งมีจุดเด่นด้านเงินก้อนใหญ่ ที่มีพร้อมให้ขอสินเชื่อบุคคล อีกทั้งยังสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีได้ง่ายดาย ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรี iFin สามารถรู้ผลการอนุมัติขอสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรี iFin อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรี iFin ยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้ อีกด้วย นอกจากนี้การสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จากธนาคารกรุงศรียังสามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ได้ทางแอพพลิเคชั่นของธนาคารกรุงศรีอย่าง KMA อีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้ผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงศรีอย่างสินเชื่อ Krungsri iFin ยังรู้ผลไวใช้ระยะเวลาเพียงหนึ่งวันเท่านั้น พร้อมทั้งการเรียกเก็บดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลสูงสุดเพียงร้อยละ 3 นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ํา 2566

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) : สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไทยพาณิชย์

  นอกเหนือตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) จากสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรี iFin ของธนาคารกรุงศรีแล้ว ภายในบทความสินเชื่อส่วนบุคคลนี้จะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารไทยพาณิชย์มีมากมายให้เลือกสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลหลากหลายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ทั้ง สินเชื่อไทยพาณิชย์บุคคล Speedy Loan, สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan, สินเชื่อ Speedy Loan Balance Transfer รวมไปถึงผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดอย่าง Speedy Cash หรือ SCB M Speedy Cash  โดยสามารถดูข้อมูลของสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ของธนาคารไทยพาณิชย์ และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็ปไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ https://www.scb.co.th/th/personalbanking/loans/personalloans.html นั่นเอง

  สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร scb : สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan

  สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร scb : สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

  สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร scb : Speedy Loan Balance Transfer

  สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร scb : SCB M Speedy Cash  

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) : สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร CIMB Thai

   

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ตัวอย่างสุดท้าย ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร CIMB Thai ซึ่งมาพร้อมกับข้อดีข้อเสียอย่างจุดเด่นด้านการผ่อนสินเชื่อบุคคลยาวเริ่มตั้งแต่ 1 ปีจนถึง 5 ปีเลยทีเดียว โดยการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล การขอสินเชื่อบุคคลจากธนาคาร CIMB Thai นั้นไม่ต้องใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน โดยสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร CIMB Thai ยังมีการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลแบบพิเศษดังรูปด้านล่างนี้

  ภายใต้เงื่อนไขผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคาร CIMB Thai ซึ่งประกอบอาชีพพนักงานประจำ ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีจนถึง 59 ปี เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ผ่านการทำงาน หรือมีอายุงานมากกว่าหกเดือนนั่นเอง

  สินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000

  นอกเหนือจากตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ทั้งสามธนาคารข้างต้น ภายในบทความสินเชื่อบุคคลนี้จะขอยกตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) อีกประเภทที่นำมาฝากคุณผู้อ่านทุกท่านได้ทราบก็คือ สินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000 นั่นเองผ่านตารางเปรียบเทียบตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้เงินเดือนไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท รายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้

  สินเชื่อส่วนบุคคล รายได้ต่อเดือน

  (บาท)

  วงเงินสินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล
  Line BK 7,000  800,000 บาท ร้อยละ 10.56
  Xpress Loan 7,500 5 เท่าของรายได้ ร้อยละ 15
  ออมสิน 10,000

  (สินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000)

  50,000 บาท ร้อยละ 20
  พรอมิส 8,000 300,000 บาท ร้อยละ 24
  เงินทันเด้อของ

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  ไม่มีขั้นต่ำ 50,000 บาท ร้อยละ 2.92 ต่อเดือน

  สุดท้ายนี้บทความสินเชื่อบุคคลจะกล่าวถึงข้อดีข้อเสียของสินเชื่อบุคคล หรือ Personal Loan โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ข้อดีข้อเสียของสินเชื่อส่วนบุคคล

  เริ่มต้นที่ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคล หรือ Personal Loan มีด้วยกัน 4 ข้อดีดังนี้

  1. เงินฉุกเฉินใช้จ่ายยามจำเป็น
  2. การผ่อนชำระคืนแบบที่ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลสามารถจัดสรรได้
  3. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลในรูปแบบลดต้นลดดอก หรือ Effective Rate
  4. การปิดยอดหนี้คงค้าง

  สำหรับข้อเสียของสินเชื่อส่วนบุคคล หรือ Personal Loan มีด้วยกัน 3 ข้อเสียดังนี้

  1. ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลบางรายอาจไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลตามที่สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารกำหนดไว้
  2. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารกำหนดไม่เท่ากัน
  3. ความเสี่ยงในการโดนเรียกค่าปรับที่สูงหากค้างชำระสินเชื่อบุคคล หากค้างชำระสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ หากค้างชำระสินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000 หากค้างชำระสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คภาระหนี้