สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด 2566 ธนาคารออมสิน
สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน
เงินเดือนผู้กู้ - 20,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้ - สูงสุด 5 แสนบาท
ระยะเวลาผ่อน - สูงสุด 7 ปี

รู้จักกับสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน2023

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินเป็นเงินกู้ส่วนบุคคล หรือสินเชื่อบุคคลออมสิน โดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับทุกคนเพื่อที่จะนำเงินไปใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคส่วนตัว หรือนำไปในชีวิตประจำวัน หรืออาจนำเงินสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน ไปชำระหนี้สินรายย่อยอื่นๆ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องโดย สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินนั้น ธนาคารออมสิน เขาได้มีการบริการให้กับทุกคนได้ลงทะเบียน เพื่อ ขอสินเชื่อ ได้ทั้งออนไลน์ และสามารถติดต่อขอสินเชื่อธนาคารออมสินได้โดยตรงกับสาขาใกล้บ้านหรือสาขาที่สะดวกในการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน สามารถที่จะตอบโจทย์หลาย ๆ คนได้ดีเพราะดอกเบี้ยออมสินถูก และสามารถผ่อนชำระรายเดือนที่ไม่สูงมากนัก

รายละเอียดของสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน2566

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน มีจุดเด่นคือ สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำ  กรณีที่เป็นผู้มีรายได้ประจำโดยระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการก็เป็น สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำ เช่นกันโดยมีระยะเวลาในการชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี และหากกรณีที่ใช้บุคคลค้ำ ก็จะมีระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปีเช่นกัน และวงเงินให้กู้สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน สามารถกู้ได้สูงสุด 10 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนอัตราดอกเบี้ยออมสิน นั้นเป็นไปตามธนาคารออมสินกำหนด และในส่วนของการ ขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อออมสิน หรือการ รีไฟแนนซ์สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน นั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารออมสินในแต่ละบุคคลเป็นราย ๆ ไป

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

คุณสมบัติ ของผู้ขอสินเชื่อ เงินกู้ส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน นั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งมีรายได้ที่แน่นอน มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 65 ปี กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่อของธนาคารออมสิน สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน นั้นต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป และอายุงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี  หรือกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระขอสินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ต้องมีรายได้รวม 30,000 บาทขึ้นไป ดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี แต่หากเป็นลูกค้าเดิมสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อไทรทองแล้วใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องไม่เป็นลูกหนี้โครการบ้านเอื้ออาทรและมีสินเชื่อเคหะของพนักงานออมสิน และมีประวัติการชำระหนี้ดี มีอายุงานที่ทำในปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และไม่สามารถกู้ร่วมได้ เพราะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารออมสิน และเป็นผู้ฝากเงินเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

สมัครเลย