สินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกร

สินเชื่อเงินด่วนทันใจ ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกร
เงินเดือนผู้กู้ - ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นลูกค้าจะต้องดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี)
อัตราดอกเบี้ย - MRR+5% ต่อปี
วงเงินให้กู้ - สูงสุด 30 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อน - ไม่กำหนด

 รู้จักกับสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกร

สำหรับใครที่เปิดธุรกิจส่วนตัว ในปี 2566 แล้วต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจนั้น ธนาคารกสิกรไทย เขาก็มีสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกร (OD) เป็นสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ เป็นการบริการวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจ แบบไม่มีหลักประกัน โดยการ สมัครสินเชื่อกสิกร สินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกรสำหรับ สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กกสิกร นั้น ผู้สมัครต้องทำการเปิดบัญชีกระแสรายวัน เพื่อใช้ควบคู่กับการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วนธุรกิจกสิกร สินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกร บน K PLUS เพราะ สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก เป็น สินเชื่อด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร ที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลที่ทำธุรกิจส่วนตัวได้ดีมาก ช่วยยกระดับสภาพคล่องทางการเงินที่ดีให้กับเจ้าของ

รายละเอียดสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกร

ในส่วนของรายละเอียด สินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกร(OD) 2023 เป็น สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ โดยให้วงเงินสินเชื่อ 20,000 –1,000,000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนชำระ ธนาคารกสิกรไทย จะพิจารณาต่ออายุวงเงินปีต่อปี และอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก นี้คงที่สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี และสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกร นั้น เป็นการผ่อนชำระขั้นต่ำเฉพาะดอกเบี้ย โดยสินเชื่อเงินด่วนธุรกิจกสิกร  เป็น เงินด่วนได้จริง และสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกร นั้นจะเสียดอกเบี้ยเฉพาะวงเงินที่เบิกใช้เท่านั้น โดยการกู้แบบนี้มีทั้งข้อดีข้อเสีย ข้อดีคือ จะเสียดอกเบี้ยเฉพาะวงเงินที่เบิกใช้จริง แต่ข้อเสียคือต่ออายุวงเงินเป็นปีต่อปี แต่สินเชื่อนี้ก็เหมาะมากกับคนที่เปิดธุรกิจส่วนตัว เพื่อเป็นการสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจได้ดีทีเดียว

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกร

แนะนำและรีวิวคุณสมบัติของผู้สมัคร สินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกรเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจนั้น ธนาคารกสิกรไทย กำหนดให้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โดยประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของกิจการ โดยธุรกิจหรือกิจการนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมที่ดีงามของไทย และไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์ โดยสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกร จำเป็นต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป ถึงอายุ 70 ปี โดยการสมัครสินเชื่อเงินด่วนแบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจกสิกรนั้น สามารถสมัครผ่าน แอปพลิเคชั่นของ เคพลัสออนไลน์  และกรณีที่มีบัญชีของธนาคารกสิกรไทย ต้องเดินบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป โดยไม่ต้องมีเอกสารหลักฐานอย่างอื่นเพิ่มเติม นอกจากต้องมีเอกสารสำเนาบัตรประชาชนเป็ นหลัก เพื่อกรอกข้อมูลในแอป และต้องไม่มีการตั้งวงเงิน OD นี้จากการสมัครผ่านช่องทาง K PLUS มาก่อน

สมัครเลย