TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่ 2

การพัฒนาพื้นที่ TOD เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองขอนแก่น สู่ความเป็นเมืองสมัยใหม่ ตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน

 

0

ขอบคุณ ภาพและบทความ จากเว็บไซต์ ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) มา ณ ที่นี้ครับ

http://khonkaenthinktank.com/news_view.php?id=66

 

0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-15

16

0-170-18