ดัน 6 กลุ่มนำร่อง 15 ระเบียงเศรษฐกิจ รัฐ-เอกชน ชูเครือข่ายพัฒนาเมือง

ดัน 6 กลุ่มนำร่อง 15 ระเบียงเศรษฐกิจ รัฐ-เอกชน ชูเครือข่ายพัฒนาเมือง เปิดโพย 15 พื้นที่ทีมีศักยภาพเป็นระเบียงเศรษฐกิจใหม่ เล็ง 6 กลุ่มนำร่อง กระทรวงวิทย์ฯ ดึงสมาคมอสังหาฯ-ผังเมือง และ 12 บริษัท พัฒนาย่านนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หมายเหตุ เพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์ มีข่าวประชุมเสวนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกที่แม่สอด 15 มกราคม 61 และที่อุดร เกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ 24 มกราคม 61 ท้ายบทความ   ภาพ : การประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่ โดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมการผังเมืองไทย และ 12 บริษัทพัฒนาเมือง เข้าประชุมร่วมกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ละเทคโนโลยี่                   …