Infographic ไทม์ไลน์ LRT รถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น ท่านใดสนใจ เชิญชมครับ

เครดิต บจก. ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) TimeLine LRT Khon Kaen หลายท่านให้ความสนใจ และสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับสถานะการดำเนินการของโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) เราจึงได้จัดทำ infographic โดยสรุป ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสถานะปัจจุบัน และกระบวนการต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะนี้ เราเหลืออีกไม่กี่ขั้นตอนแล้ว ที่จะได้เห็น รถไฟฟ้ารางเบาสายแรกของจังหวัดขอนแก่น และขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและกำลังใจ ที่ช่วยกัน ร่วมคิด ร่วมสร้าง เพื่อลูกหลานของเรา “นครขอนแก่น ยั่งยืน ด้วยตนเอง”       TimeLine LRT Khon Kaen   พ.ศ. 2551                   เทศบาลนครขอนแก่น และ อบจ.ขอนแก่น ศึกษาหาแนวทางการพัฒนาระบบขนส่ง                                     มวลชน ผลการศึกษาของ สนข.และ มข. ระบุว่า BRT เหมาะสม แต่ไม่สามารถทำได้…