ทางจักรยานลอยฟ้า: เมื่อเกาถูกที่คัน สารพันปัญหาก็คลี่คลาย (แนวความคิด)

  ที่มาภาพ https://www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design-blog/2014/jan/02/norman-foster-skycycle-elevated-bike-routes-london#img-1   ทางจักรยานลอยฟ้า: เมื่อเกาถูกที่คัน สารพันปัญหาก็คลี่คลาย หมายเหตุ: ได้มีการยอมรับให้ตีพิมพ์บทความนี้ครั้งแรกในวารสาร เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 85 เมษายน-มิถุนายน 2560 โดย พงศ์พิชญ์ วิภาสุรมณฑล เอกรัตน์ ไวยนิตย์ และ ไตรทิพย์ สุรเมธางกูร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   บทนำ           ปัญหาจราจรติดขัดในเมืองใหญ่ๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 10 ล้านคน จนเป็นเป็นที่ยอมรับกันไปแล้วว่า นี่เป็นปัญหาวิกฤติระดับชาติ จากสถิติความเลวร้ายของปัญหาการจราจรสำรวจโดย Tomtom [1] ในปี 2558 ระบุว่า ระดับความแออัดของการจราจรในกรุงเทพฯ ถูกจัดให้อยู่ในอันดับสองของโลก ดังเช่นตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการรื้อสะพานลอยรถวิ่งข้ามแยกรัชโยธินในถนนรัชดาภิเษก เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – คูคต ผลร้ายที่ตามมาคือ ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง แต่ยังขยายตัวเป็นวงกว้างกินพื้นที่สำคัญของกรุงเทพฯ ไปหลายส่วน จนกลายเป็นข่าวใหญ่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เนื่องจากการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าดังกล่าวจะใช้เวลาเป็นแรมปี…