งัด WEC บูมศก.เหนือ เชื่อมโครงข่ายรถไฟ

งัด WEC บูมศก.เหนือ เชื่อมโครงข่ายรถไฟ หมายเหตุ : WEC = West Economic Corridor (พื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก ประกอบด้วย ตาก สุโขทัย และพิษณุโลก)   ที่มาภาพ และบทความ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 28-30 ธันวาคม 2560 ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ครับ             “พล.อ.ประยุทธ์” รับหลักการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก ชงให้ สศช.ไปศึกษาแผนพัฒนา หวังสร้างเศรษฐกิจให้ 3 จังหวัด ตาก สุโขทัย และพิษณุโลก ดันจีดีพีพุ่ง 8.23 แสนล้านบาทใน 10 ปี ดึงโครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ให้เชื่อมต่อ             นายฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย และผู้ประสานเครือข่ายบริษัทพัฒนาเมือง เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าในการประชุมหารือระหว่างพล.อ.ประยุทธ์…

WEC-เส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมประตูการค้าฝั่งตะวันตก-เมืองมรดกโลกสุโขทัย-สี่แยกอินโดจีน

West Economic Corridor : WEC เส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมประตูการค้าฝั่งตะวันตก-เมืองมรดกโลกสุโขทัย-สี่แยกอินโดจีน บทความโดย พิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง อบจ.พิษณุโลก     เอกสารแนะนำโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก (WEC- Western Economic Corridor) ตาก สุโขทัย พิษณุโลก  13 แผ่น สามารถ Download แผ่นพับความละเอียดสูงได้ที่ลิ้งก์ด้านล่างนี้เลยครับ https://drive.google.com/open?id=1O_R0ZsxlFg9TtNJn–aSJP1GLn0S0SB5   โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก (West Economic Corridor : WEC) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับข้อสั่งการเดินหน้า จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ โดยได้มีข้อสั่งการให้การสนับสนุน ให้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาฯ ตามที่ ตาก-สุโขทัย-พิษณุโลก นำเสนอต่อไป หมายเหตุ เพิ่มเติมคือ นครสวรรค์ (ธันวาคม 2562)  …

สรุปการประชุม การขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิภาคด้วยการลงทุน ณ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สรุปการประชุม การขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิภาคด้วยการลงทุน ณ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อาคาร จามจุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560     วัตถุประสงค์การประชุม – หาแนวทางการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุน โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ศสช.) กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) เป็นต้น และหน่วยงานภาคเอกชน บริษัทพัฒนาเมือง สภาอุตสาหกรรม หอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น – ชี้แจงแนวทางพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตาม 6 ภูมิภาค โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ศสช.) – ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และเป้าหมายการส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาภูมิภาค 6 ภูมิภาค โดย สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) – หาแนวทางและเป้าหมายการส่งเสริมการลงทุนด้านการพัฒนาเมืองเพิ่มเติม เช่น มาตรการสนับสนุนทางการเงิน ภาษี เช่น…

ประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ที่มาภาพ : เดลินิวส์ออนไลน์   ประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร หลายหน่วยงานจัดประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์     เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมการผังเมืองไทย บริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกัด บริษัท ชลบุรีพัฒนาเมืองจำกัด และ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด จัดการประชุมปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : การเตรียมการของภาคเอกชนในการลงทุนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์     ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ความคาดหวังและเป้าหมายการพัฒนาเมืองของเครือข่ายบริษัทพัฒนาเมือง โดย อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด, อาจารย์ฐาปนา บุญยประวิตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย, ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่…

TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่ 1 (เมืองไหนพลาดศึกษาเรื่อง TOD แล้วจะเสียใจครับ)

TOD กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น ตอนที่ 1

(เมืองไหนพลาดศึกษาเรื่อง TOD แล้วจะเสียใจครับ)

 

สิ่งที่ทำให้การสร้างรถไฟฟ้ารางเบาที่จังหวัดขอนแก่นแตกต่างออกไป

คือการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD) ควบคู่ไปด้วย

เครดิตจากลิ้งก์ เว็บ KKTT และ OKNATION

http://khonkaenthinktank.com/news_view.php?id=64

http://oknation.nationtv.tv/blog/smartgrowththailand/2017/11/07/entry-2

ขอขอบพระคุณ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด มา ณ ที่นี้ครับ

 

1234567891011121314

 

ท่านใดสนใจข่าวจากเพจ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT)

กด LIKE ติดตามข่าวได้ที่ แฟนเพจด้านล่างนี้เลยครับ

เอกชนจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเมืองใน EEC

ปิดรับสมัครแล้วครับ เนื่องจากมีจำนวนครบ (เต็ม) แล้วครับ     เอกชนจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างไร เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเมืองใน EEC   ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมประชุมปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : การเตรียมการของภาคเอกชนในการลงทุนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมการผังเมืองไทย บริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกัด บริษัท ชลบุรีพัฒนาเมือง จำกัด และบริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ห้องบอร์ดรูม 3 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์   พบกับการบรรยายสรุปมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้น ระบบขนส่งทางราง สาธารณูปโภค และการพัฒนาเมืองพื้นที่ EEC จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ – สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ – สำนักงานนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก – การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – การรถไฟแห่งประเทศไทย –…

คาด “ผู้โดยสาร รถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ตทะลุ 7 หมื่นคนต่อวัน” สนข.ยันคุ้มค่า

ภาพ : Sydney LRT   คาด “ผู้โดยสาร รถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ตทะลุ 7 หมื่นคนต่อวัน” สนข.ยันคุ้มค่า   สนข. คาดผู้โดยสารรถไฟฟ้าภูเก็ตทะลุ 7 หมื่นคนต่อวัน คมนาคมเร่งชงแผนร่วมทุนพีพีพีเข้าครม. ภายในมิ.ย. 61 ก่อนเปิดประมูลโครงการ 3.94 หมื่นล้านปลายปีหน้า   นายฤทธิกา สุภารัตน์ รักษาการผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เปิดเผยว่าความคืบหน้าโครงการรถไฟรางเบา (แทรม) จังหวัดภูเก็ตนั้น อยู่ระหว่างการจัดจ้างเอกชนเข้ามาศึกษาความเหมาะสมแนวทางการร่วมทุนพีพีพี คาดซึ่งจะใช้เวลาศึกษาราว 6 เดือน อย่างไรก็ตามมองว่าโครงการดังกล่าวสามารถเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วไม่น่าติดปัญหาอะไรเพราะเป็นโครงการที่เป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการลงทุนระบบรถไฟฟ้าในจังหวัดใหญ่ของแต่ละภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่   แหล่งข่าวจากสำนักงานโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่าโครงการรถไฟรางเบา (แทรม) จังหวัดภูเก็ตช่วงท่านุ่น-ท่าอากาศยานภูเก็ต-ห้าแยกฉลองวงเงิน 3.94 หมื่นล้านบาท โดยรัฐบาลให้เป้าหมายกระทรวงคมนาคมเอาไว้ว่าต้องเร่งศึกษารูปแบบการร่วมทุนพีพีพีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2561 จากนั้นต้องเสนอโครงการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ภายในเดือน มิ.ย. ก่อนเปิดประมูลให้ได้ตัวเอกชนเข้ามาดำเนินโครงการภายในปี 2561 เนื่องจากเป็นโครงการที่ถูกบรรจุในแพคเกจลงทุนระยะเร่งด่วนของปีงบประมาณ 2560 (PPP Fast Track)โดยจะเริ่มก่อสร้างเฟสแรกก่อนคือช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3…

ถอดแบบ”สถานีโอซาก้า” ก่อนจะมาเป็น “สถานีกลางบางซื่อ” โดย TerraBKK

  OSAKA STATION ถอดแบบสถานีโอซาก้า ก่อนจะมาเป็น สถานีกลางบางซื่อ บทความโดย TerraBKK   ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่เหมือนกับต้นแบบการพัฒนาของกลุ่มประเทศในเอเชียเลยทีเดียว ด้วยศักยภาพการพัฒนาที่โดดเด่นทั้งในด้านวัฒนธรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศญี่ปุ่นก้าวสู่ประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกอีกหนึ่งประเทศ โดยเฉพาะ รถไฟฟ้า และ ขนส่งมวลชน ในเมือง ที่ญี่ปุ่นมีความครบครันอย่างมาก ทั้งระบบราง รถ และการเดิน ทำให้หลายเมืองเป็นเมืองที่มีเป็นต้นแบบกรณีศึกษาของการจัดการเมืองให้กับประเทศอื่น โดยทีมงาน TerraBKK ได้มีโอกาสไป สถานีโอซาก้า (Osaka Station) สถานีขนส่งมวลชนทางรางที่เป็นสถานีหลักของเมืองโอซาก้า เมื่อได้มองเห็นด้านการจัดการพื้นที่รอบสถานีที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ย้อนคิดถึงแผนการพัฒนาที่คล้ายๆกันในบ้านเรา   แผนการพัฒนาที่ว่าก็คือ โครงการสถานีกลางบางซื่อ (Bang Sue Grand Station) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของระบบขนส่งมวลชนทางรางที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ และประเทศไทย ความคืลหน้าล่าสุดไอยู่ในขั้นตอนการเตรียมติดตั้งโครงสร้างสถานี โดยมีแผนที่จะเปิดใช้งานภายในปี 2563 ซึ่งถือเป็นโครงการที่น่าตื่นเต้นมากทีเดียว เพราะนอกจากจะเป็นศูนย์กลางระบบรางทั้งในเมืองและระหว่างเมืองแล้ว ยังพ่วงมาด้วย แผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (Transit Oriented Development : TOD)…

ตาม”นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย” ไปชมโรงงานประกอบรถไฟของ Hitachi ที่ Newton Durham

  ตาม”นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย” ไปชมโรงงานประกอบรถไฟของ Hitachi ที่ Newton Durham   บทความโดย คุณดิสพล ผดุงกุล     นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท) ทีมงาน SMART GROWTH THAILAND ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ครับ   หลังจากผม (คุณดิสพล ผดุงกุล) ได้รับข่าวว่า อ.วเรศรา วีรวัฒน์ ภาคอุตสาหการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสนใจการจัดการการเดินรถ (Operation) และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (Transit Oriented Development(TOD)) โดยเฉพาะพื้นที่รอบสถานีรถไฟสายสีแดง ศาลายา ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาทั้งในแง่มุมที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และเป็นย่านพักอาศัยของผู้คนที่ทำงานในเขตเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ส่งผลให้ในชั่วโมงเร่งด่วนการจราจรจะติดขัดมากในบริเวณก่อนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสะพานพระรามแปดและสะพานพระปิ่นเกล้า เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนารูปแบบของเมืองที่ทันสมัยของเรา ว่าท่านจะมาร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล เพื่อหาโอกาสใหม่ในการทำวิจัยร่วมกันหรือมีกิจกรรมอื่นๆร่วมกับ ส่วนพัฒนาวิจัยด้านระบบรางของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ชื่อว่า New Rail และหนึ่งในกิจกรรมที่รวมอยู่คือกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถไฟของ Hitachi ที่ Newton Durham ซึ่งห่างจากนิวคาสเซิลไปทางใต้ประมาณ…

ขอนแก่นพัฒนาเมือง SMART CITY ที่เอกชนเอาจริง

บทความโดย TerraBKK ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ครับ   ขอนแก่นพัฒนาเมือง SMART CITY ที่เอกชนเอาจริง   หลายต่อหลายครั้งที่ TerraBKK ได้เคยนำเสนอบทความและเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง เนื่องจากเรามองว่าการพัฒนาในระดับเมืองนั้น มีนัยยะสำคัญที่จะช่วยให้ภาคส่วนอื่นๆสามารถรุดหน้าได้ ซึ่งในปัจจุบันหลายภาคส่วนก็เริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาในระดับเมืองมากขึ้น อย่างเช่น จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาเมืองโดย บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (Khon Kaen Think Thank – KKTT) อันเป็นผลให้เกิดโมเดลการจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองและแนวทางการพัฒนาเมืองในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยตามมา ซึ่งก่อนหน้านี้ TerraBKK ได้เคยนำเสนอประเด็นของ ขอนแก่นพัฒนาเมือง มาแล้วในบทความ โมเดลการพัฒนา “ขอนแก่น” โดยไม่พึ่งพารัฐฯ และ “เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น โคราช” จังหวัดศักยภาพเตรียมรับรถไฟฟ้า ซึ่งผ่านเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งปี จังหวัดของแก่นกลับมาจำนวนก้าวของการพัฒนาได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเราจะพาไปเจาะประเด็นการพัฒนาเมืองของ ขอนแก่นพัฒนาเมือง ให้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากเราเห็นว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จังหวัดหัวเมืองอื่นๆในประเทศไทยคงจะเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาจับเอา ขอนแก่นโมเดล ไปปรับใช้อย่างแน่นอน  …

มาดู Portland เมืองต้นแบบพัฒนาเมือง ผู้บริหารองค์กรไหนพลาดดูแนวความคิด แล้วจะเสียใจ (มีคลิป)

เครดิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มาดู Portland เมืองต้นแบบพัฒนาเมือง ผู้บริหารองค์กรไหนพลาดดูแนวความคิด แล้วจะเสียใจ (มีคลิป) (คลิปท้ายบทความ แนะนำให้ดูจนจบครับ)       เมืองพอร์ตแลนด์เคยเป็นเมืองธรรมดาๆที่กลายเป็นสถานที่พิเศษ โดยใช้หลัก 3 ประการ ซึ่งผมคิดว่าถ้าหากเราทำตามก็จะสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ดีๆขึ้นในเมืองต่างๆได้ ประการแรก และเป็นเหตุผลที่พวกคุณอยู่ที่นี่ “พลังของไอเดีย” ที่มักจะค้นพบไอเดียดีๆจากการยืม (ประสบการณ์)ไอเดียเหล่านั้นจากเมืองต่างๆ ประการที่สอง ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ประการที่สาม ความเพียรพยายาม การพยายามครั้งแล้วครั้งเล่า ไปเรื่อยๆ ถึงแม้จะต้องใช้เวลานาน   ***บทบรรยายส่วนหนึ่งของ Mr.Charles Hales ในงานประชุมที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13-15 กันยายน 2560*** ชมคลิปเต็ม (มีซับไตเติ้ลแปลไทย)ที่ลิ้งก์ https://www.facebook.com/theensureco/videos/1644388688912821/   คุณอย่าคิดว่าการสร้างรถรางในพอร์ตแลนด์จะราบรื่น หน่วยงานขนส่งประจำภุมิภาคของเรา ได้ต่อต้านรถรางอย่างสิ้นเชิง พวกเขากล่าวว่าคุณกำลังทำให้ระบบเราเสีย เรากำลังพยายามที่จะสร้างระบบในระดับภูมิภาค ทำไมคุณถึงต้องการสร้างรถรางเล็กๆ เพื่อไปยัง ส่วนที่เก่าแก่ของเมือง ในพื้นที่ว่างเปล่านี้ ***บทบรรยายส่วนหนึ่งของ…

(คลิป) Portland กว่าจะมาเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองต้นแบบการพัฒนาเมืองของโลก ผ่านอะไรมาบ้าง

  (ประสบการณ์เมือง) Portland กว่าจะมาเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองต้นแบบการพัฒนาเมืองของโลก Portland ผ่านอะไรมาบ้าง The 5th International Conference on Government Performance Management and Leadership 2017 วันที่ 13-15 กันยายน ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้หัวข้อ : Toward Smart Growth and Sustainable Solutions จัดโดย : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น       คลิปนี้ นอกจากจะมีประโยชน์เป็นอย่างสูงสำหรับหลักการที่จะนำไปพัฒนาเมืองต่างๆ เช่นที่ Portland จนประสบความสำเร็จเปลี่ยนเมือง และแก้ปัญหาเมืองสู่เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน คลิปนี้ยังเหมาะกับผู้บริหารเมือง ผู้บริหารองค์กรต่างๆ ที่น่าจะตั้งใจดูประสบการณ์เมืองของ Portland ว่าเจอหรือผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง แล้วเค้าแก้ไขปัญหาอย่างไร ซึ่งเท่าที่ผมดูจนจบแล้ว ก็เห็นอุปสรรคแต่เดิมของเค้าก็คล้ายๆ กับเมืองใหญ่ๆในโลกนี้ แต่เค้ามีหลักการ 3…