เกณฑ์และแนวทางการวางผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกและยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน

  บทความ : เกณฑ์และแนวทางการวางผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก และยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน โดย อ.ฐาปนา บุณยประวิตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย (SGT)   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-15.30 น.สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย (SGT) ได้เข้าบรรยายสรุปเกณฑ์และแนวทางการวางผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกและยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีนแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ณ.ห้องประชุมเล็ก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยตัวแทนจาก กกร.พิษณุโลก ประกอบด้วย คุณณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นายชโยดม ฉันทวรางค์ รก.ประธานหอการค้าจังหวัด และคณะผู้บริหาร กกร.จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วม การบรรยายในครั้งนี้ นายฐาปนา บุณยประวิตร ผอ.สถาบันฯ ได้สรุปเกณฑ์และแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดและเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน (Smart Growth & LEED-ND) ที่นำมาใช้ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดและผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก โดยมุ่งเน้นประเด็นการออกแบบผังที่จะนำจังหวัดและเมืองพิษณุโลกไปสู่เมืองที่เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยอาศัยฐานทรัพยากร นโยบายของรัฐบาล ความสามารถของผู้ประกอบการ หน่วยงาน และภาคประชาชนให้เป็นพลังการขับเคลื่อน…

มา “เดิน เปลี่ยนเมือง” กันเถอะ!! กับ 10 เหตุผลที่คนอเมริกันหันมาเดิน ว่ามันได้อะไรบ้าง

เรียบเรียงบทความโดย อ.ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย และ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาด มาเดิน เปลี่ยนเมือง กันเถอะ!! กับ 10 เหตุผลที่คนอเมริกันหันมาเดิน ว่ามันได้อะไรบ้าง   1.การเดินคือยาวิเศษ 2.การเดินให้ประโยชน์กับทุกคน 3.ใช้ถนนเพื่อการเดินอย่างไม่จำกัด 4.การเดินคือเครื่องชี้ความมั่งคั่งของชุมชนเมืองและความเท่าเทียม 5.การเดินช่วยลดช่องว่างของอุปสรรคการออกกำลังกาย 6.การเดินช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจสองข้างทาง 7.การเดินช่วยลดโลกร้อน 8.ลดผู้ขับขี่ แต่เพิ่มคนเดินเท้า 9.การเดินคือการสร้างธุรกิจ 10.การเดินคือการส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น ง่ายมากครับสำหรับการเดิน ไม่ต้องมีทักษะ ไม่ต้องมีเครื่องช่วย     1.การเดินคือยาวิเศษ     ที่มาภาพ http://www.besthealthmag.ca/best-you/fitness/why-walking-is-the-new-wonder-drug/     2.การเดินให้ประโยชน์กับทุกคน   ที่มาภาพ http://www.xistinchrist.nl/     3.ใช้ถนนเพื่อการเดินอย่างไม่จำกัด   ที่มาภาพ http://ibithink.com/the-many-benefits-of-walkability/     4.การเดินคือเครื่องชี้ความมั่งคั่งของชุมชนเมืองและความเท่าเทียม   ที่มาภาพ http://matters.madisoncollege.edu/articles/announcements/2015-09-25/7524/universal-design-exhibit-monday-oct-5    …