เชิญร่วมสัมมนา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Aging 4.0 พิษณุโลกเมืองนวัตกรรมผู้สูงอายุ “

  จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลก และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ขอเชิญทุกท่าน ทุกภาคส่วน( ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน) เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา รวมพลัง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Aging 4.0 พิษณุโลกเมืองนวัตกรรมผู้สูงอายุ “   ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30-16.00 น. ลงทะเบียน 8.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรม ท็อปแลนด์ จ. พิษณุโลก   ไม่เสียค่าใช้จ่าย   สนใจเข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก โทร 086-440-9535, 055-212102 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/vHVMjXgdyBmoAD132    …