ขอนแก่น เหมาะกับ รถไฟฟ้ารางเบา (LRT) จริงหรือ ? ทำไม? บจก.ขอนแก่นพัฒนา ผลักดันรถไฟฟ้ารางเบา

ขอนแก่น เหมาะกับ รถไฟฟ้ารางเบา (LRT) จริงหรือ ? ทำไม? บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด จึงสนับสนุนและผลักดัน โครงการรถไฟฟ้าระบบรางเบา (LRT) ให้เป็นระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับระบบอื่น เช่น รถบัส BRT และ Monorail ข้อมูล และบทความจาก บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ครับ มีคำถามว่า ขอนแก่น เหมาะกับ รถไฟฟ้ารางเบา (LRT) จริงหรือ ?   เทศบาลนครขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มองหาระบบขนส่งสาธารณะ ที่เหมาะสมกับขอนแก่นมาหลายปีแล้ว…..   Slide 1ปี 2551 ผลการศึกษาของสนข. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า Bus Rapid Transit (BRT) เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจาก…

เสวนาพิเศษ และงานเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก 29 กันยายน 2559

สมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก เสวนาพิเศษ และงานเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ ชั้น 5 ห้องอยุธยา เวลา 13.00-17.00 น.   กำหนดการ 12.30 น.           ลงทะเบียนผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน 13.00 น.           ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเปิดงาน 13.05 น.           เปิดตัวนายสมาคมฯ และกรรมการ 13.15 น.           กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุน (Sponsor) 13.25 น.           ประธานสภาอุตสาหกรรม กล่าวแสดงความยินดีการจัดงานก่อเกิดสมาคมอสังหาฯพิษณุโลก 13.40 น.           เสวนาเรื่อง “รถไฟความเร็วสูง…จุดเปลี่ยนพิษณุโลก 2020…สู่นครมหาสมบัติ”                         โดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย                           และ ผอ.สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย 14.10 น.           เสวนาเรื่อง “สถานการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย…